top of page

Dance clinique

ราคา

-

ระยะเวลา

ครั้งละ 2 ชม. 5 ครั้ง

เกี่ยวกับ Course

ปรับแก้ไขการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคการเต้นในรูปแบบต่างๆ


เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้ร่างกายให้ประสานกับลมหายใจ, การถ่ายน้ำหนัก, และการส่งแรงอย่างสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้จัดระเบียบร่างกาย, ท่าทางและการเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก ลงตัว ลดการบาดเจ็บจากการฝืนบังคับร่างกายในการทำท่าทางต่างๆ ช่วยให้สามารถจัดการกับร่างกายให้เหมาะสมกับเทคนิคการเต้นในstyleที่ต้องการได้อย่างคล่องตัว พัฒนาทักษะในการเต้นให้น่ามอง รวมถึงรู้สึกดีกับร่างกายมากขึ้น *เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะในการเต้นมาแล้ว

**ออกแบบกิจกรรมโดยพิจารณาจากทักษะที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

ครูผู้สอน

Camilla Jones

Camilla Jones

xxx

bottom of page