top of page
Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

ทางเลือกใหม่... ปรึกษาโรคซึมเศร้า ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์


ปรึกษาโรคซึมเศร้า

ปรึกษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ ผ่านทางเลือกใหม่… ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์


เพราะไม่ได้มีแค่สุขภาพกายเท่านั้นที่ควรได้รับการดูแล สุขภาพใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรใส่ใจไม่แพ้กัน ปัจจุบันหลายคนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตกันมากขึ้น รวมถึงมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการเข้าพบจิตแพทย์ การปรึกษาจิตแพทย์จึงกลายเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งยังเริ่มมีช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล หรือคลินิกจิตเวชอย่างการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์


สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้ารอบตัว การมีสุขภาพจิตที่ดีจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การปรับตัว การทำความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต นอกจากสภาพจิตใจที่ดีของตนเองแล้ว การมีปัจจัยสนับสนุนที่ดีอย่างสภาพแวดล้อม ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด รวมไปถึงหน้าที่การงาน ก็ล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากเราเกิดบาดแผลทางจิตใจแล้ว ก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะทางจิตใจ หรือโรคทางจิตเวชอย่างโรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้าได้


โรคซึมเศร้าคืออะไร?

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองคือ ซีโรโตนิน นอร์เอปิเนฟริน และโดปามีน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์ และทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้า เช่น สาเหตุทางพันธุกรรม ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ทำให้เกิดความเครียด และกังวล ฮอร์โมน เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนแบบเรื้อรังอย่างโรคนอนไม่หลับ เป็นต้น


สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า

เราสามารถสังเกตอาการของโรคซึมเศร้าเบื้องต้นได้ ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกทุกข์ใจ เศร้า และท้อแท้จนไม่อยากทำอะไร บางครั้งก็ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น คนจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าตนเอง หรือคนใกล้ชิดกำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะสามารถส่งผลร้ายได้ในระยะยาว เราสามารถแบ่งอาการของโรคซึมเศร้าได้เป็น 3 ประเภทดังนี้


ด้านอารมณ์

 • มีความรู้สึกกังวล เครียด ทุกข์ใจตลอดเวลา

 • สิ้นหวัง ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป หรือจะทำไปเพื่ออะไร

 • หวาดระแวงและหงุดหงิดมากกว่าปกติ

 • กระวนกระวายใจ อยู่ไม่นิ่ง

 • ไม่มีความสุขกับสิ่งของ หรือกิจกรรมที่ชอบ

 • มีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย


ด้านความคิด

 • หลงลืมมากกว่าปกติ ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการทำงาน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

 • ใช้เวลานานในการตัดสินใจ บางคนอาจไม่สามารถตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาได้ในทุก ๆ เรื่อง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

 • คิดอยากทำร้ายตนเอง

 • คิดหมกมุ่นเรื่องอดีต คือหลายเรื่อง คิดฟุ้งซ่าน


ด้านพฤติกรรม

 • การดูแลตนเองและมีความสนใจสิ่งแวดล้อมลดลง

 • พบปะผู้คนน้อยลง เนื่องจากอาจต้องการอยู่คนเดียว

 • นอนไม่หลับเป็นระยะเวลานาน หรือนอนมากกว่าปกติ

 • พูด และเคลื่อนไหวร่างกายช้าลง เพราะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรง

 • เบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารมากเกินไปจนทำให้น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนเดิม

 • มีแนวโน้มที่จะดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น


ทั้งหมดที่กล่าวมาคืออาการของโรคซึมเศร้า ถ้าหากสังเกตได้ว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือคนรอบข้าง แนะนำว่าควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อได้รับการดูแลรักษาด้านร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้อง เพราะหากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ซึ่งมีอาการที่รุนแรงมาก จนอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงานได้


ทำไมจึงควรปรึกษาจิตแพทย์?

แน่นอนว่าแต่ละคนต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ต่างกัน และมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ไม่เท่ากัน การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หรือหมอจิตเวช จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักษาสุขภาพจิตได้อย่างเป็นระบบ และถูกวิธี ทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดการความเครียด โดยวิเคราะห์จากการพูดคุย รับฟังเรื่องราวของผู้เข้ารับคำปรึกษา ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถมองเห็น ยอมรับ และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จากนั้นจิตแพทย์จะวินิจฉัยโรค และรักษาอย่างตรงจุด ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงบริการรับคำปรึกษาโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกจิตเวช และยังมีการ “ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์” สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารักษาอีกด้วย

ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคซึมเศร้า ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์


การปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์เป็นอีกวิธีเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตนเอง โดยที่สามารถเลือกรับการให้คำปรึกษาโรคซึมเศร้า รวมถึงวางแผนการรักษา และพูดคุยปัญหาในชีวิตกับนักจิตบำบัด และจิตแพทย์ หรือหมอจิตเวชผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เข้ารับคำปรึกษาจะได้พูดคุยกับนักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์อย่างเป็นส่วนตัวเหมือนการเข้ารับคำรักษาแบบทั่วไป แต่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมจากนักจิตบำบัด และจิตแพทย์ หรือหมอจิตเวช สาเหตุมาจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการทำจิตบำบัด และการรับประทานยา ซึ่งการรักษาจะประกอบไปด้วยการพูดคุยเพื่อประเมินระดับความรุนแรง หลังจากนั้นจึงวินิจฉัย ซึ่งถ้าหากพบว่าคุณเริ่มมีอาการโรคซึมเศร้าก็จะควรมาหานักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์ทันที หรือคุณสามารถปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ได้ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงของทั้งตัวคุณเอง และคนรอบข้าง


THE OASIS คลินิกจิตเวช ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ เรามีนักจิตบำบัด และจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ พร้อมรับฟังปัญหา และบริการวางแผนการรักษา บำบัดด้วยกีฬา หรือศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นคลาสโยคะที่ช่วยให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อน และเพิ่มสมาธิให้กับจิตใจ การเข้าคลาสศิลปะที่ผ่อนคลาย และทำให้คุณได้ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาร่วมกัน ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยา และการทำจิตบำบัด


The Oasis คลินิกจิตเวช บริการวางแผนรักษาโรคทางจิตเวช

โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า อาการแพนิค อารมณ์สองขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ จิตบำบัดแบบกลุ่ม
ดู 13,103 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page