top of page
Gradient

กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนักจิตบำบัด
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

พื้นที่เติมพลังความสนุกสร้างสรรค์และทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ผ่านกิจกรรมหลากหลายแขนงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

ชั้นเรียนเต้นรำ

กิจกรรมสร้างสรรค์

ความสนุกเป็นสิ่งดีต่อใจและดีต่อการเรียนรู้ของคนทุกวัย เราจึงมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เลือกหลากหลายและเปิดกว้างทั้งสำหรับผู้รับบริการเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ การละคร การเต้น การเคลื่อนไหว โยคะ และรำไทย ออกแบบอย่างเหมาะสมโดยนักกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เชี่ยวชาญกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายแขนง

 

สำหรับเด็กแล้ว ประสบการณ์ที่ได้เล่นและลองทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศิลปะ ละครและดนตรีสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มทักษะทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ แต่ยังช่วยให้พวกเขาเติบโตสมวัย มีใจอ่อนโยน เข้าใจตัวเองและเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมในคลาส ส่งเสริมความฉลาดทั้งด้านความคิดและอารมณ์

 

สำหรับผู้ใหญ่ กิจกรรมสร้างสรรค์จะช่วยให้ท่านได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย ความสนุกและสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่พักจากความเครียดและเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่ในชีวิตและการงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทำความเข้าใจตนเอง พร้อมฝึกทักษะจัดการอารมณ์ความรู้สึกและสื่อสารกับคนรอบตัวอีกด้วย

*ผู้รับบริการสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัดปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

วางแผนการรักษาด้านกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page