Gradient

กิจกรรมสร้างสรรค์

พื้นที่เติมพลังความสนุกสร้างสรรค์และทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ผ่านกิจกรรมหลากหลายแขนงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ชั้นเรียนเต้นรำ

กิจกรรมสร้างสรรค์

ความสนุกเป็นสิ่งดีต่อใจและดีต่อการเรียนรู้ของคนทุกวัย เราจึงมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เลือกหลากหลายและเปิดกว้างทั้งสำหรับผู้รับบริการเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ การละคร การเต้น การเคลื่อนไหว โยคะ และรำไทย ออกแบบอย่างเหมาะสมโดยนักกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เชี่ยวชาญกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายแขนง

 

สำหรับเด็กแล้ว ประสบการณ์ที่ได้เล่นและลองทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศิลปะ ละครและดนตรีสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มทักษะทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ แต่ยังช่วยให้พวกเขาเติบโตสมวัย มีใจอ่อนโยน เข้าใจตัวเองและเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมในคลาส ส่งเสริมความฉลาดทั้งด้านความคิดและอารมณ์

 

สำหรับผู้ใหญ่ กิจกรรมสร้างสรรค์จะช่วยให้ท่านได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย ความสนุกและสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่พักจากความเครียดและเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่ในชีวิตและการงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทำความเข้าใจตนเอง พร้อมฝึกทักษะจัดการอารมณ์ความรู้สึกและสื่อสารกับคนรอบตัวอีกด้วย