top of page
Gradient

FAQ คำถามที่พบบ่อย

คำถามพบบ่อยที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน

วางแผนการรักษา บริการสุขภาพจิต จิตบำบัด
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

THE OASIS คลินิกจิตเวช ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล อาการแพนิค ย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์สองขั้ว และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ เรามีนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หรือหมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ พร้อมรับฟังปัญหา และบริการวางแผนการรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาร่วมกันกับเรา ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยา และการทำจิตบำบัด

socialcontact_genesis.png
linecontact.png
bottom of page