Tropical Leaves

ทีมให้คำปรึกษา

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด

‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ

DSC06536%20copy_edited.jpg

นายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

การคุยกับคนไข้แต่ละคนมีความแตกต่าง

การที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนไข้ ก็ทำให้เข้าใจได้เหมือนกันว่า 
ในการเรียนรู้ชีวิต เราไม่จำเป็นต้องทุรนทุราย แค่เข้าใจโลกมากขึ้นไปทีละนิด ๆ เท่านั้นเอง

S__234258458_edited.jpg

นายแพทย์พชรพล กิจภิญโญชัย

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

(Child and Adolescent Psychiatrist)

สำหรับผม แนวคิดในการดูแลคนไข้จิตเวช คงไม่ใช่เพียงซักประวัติให้เข้ากับเกณฑ์วินิจฉัยแล้วจ่ายยา เพราะถ้าแค่นั้นคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ แต่การทำให้คนไข้รู้สึกได้รับความเข้าใจ ทั้งด้านตรรกะเหตุผล และ ด้านอารมณ์ความรู้สึก นั่นคือสิ่งสำคัญ

S__19234873_edited.jpg

จิตแพทย์

(Psychiatrist)

คนไข้ทุกคนเปรียบเสมือนครูของเรา การได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเขา มีส่วนให้เราได้ช่วยเหลือเขา แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาเองก็มอบบทเรียนบางอย่างให้เราเติบโตขึ้นเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

DSC06785%20copy_edited.jpg

ทัศยา เรืองศรี

นักจิตบำบัด และ นักเล่นบำบัด

(Psychotherapist and Play Therapist)

วิชาชีพนี้มันมีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่า

‘นี่คือความหมายของชีวิต’
เราได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่แค่ของตัวเอง 
และเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโลกนี้

DSC06060%20copy_edited.jpg

งานนี้สอดคล้องกับพื้นฐานชีวิตของตัวเอง

ที่เป็นคนสนใจและต้องการทำความเข้าใจ
ความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์ จึงชอบรับฟังเรื่องราวแตกต่างหลากหลายของชีวิตผู้อื่น

619741_edited_edited.jpg

อรทิพ นิมกาญจน์นนท์

นักจิตวิทยาการปรึกษา และนักศิลปะบำบัด

(Counseling psychologist and art therapist)

การที่เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองทั้งในและนอกห้องบำบัด  ทำให้เราสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ และเป็นนักบำบัดที่ช่วยนำพาผู้ที่มาหาเราไปได้ไกลขึ้นในกระบวนการเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

DSC06140%20copy_edited.jpg

พัชรินทร์ แซ่เจี่ย

ครูสอนโยคะ และ นักจิตวิทยาคลินิก

(Yoga Teacher and Registered Clinical Psychologist)

เมื่อการรักตัวเองเกิดขึ้น จะตามมาด้วยการใส่ใจตัวเอง การยอมรับตัวเอง

การให้อภัยตัวเอง
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งสิ้น

DSC06682%20copy_edited.jpg

รชต ถนอมกิตติ

นักจิตวิทยาพัฒนาการ

(Developmental Psychologist)

เราเข้าใจว่าแต่ละช่วงวัยมีปัญหาของตัวเอง ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เด็กรู้สึกเครียดเป็นเรื่องไร้สาระ 
เราพร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือคนทุกช่วงวัยหากเขาไม่สบายใจและต้องการที่ปรึกษา

DSC06512%20copy_edited.jpg

สุชาวดี เพชรพนมพร

นักกิจกรรมละคร

(Applied Theatre Practitioner) 

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

คือการเรียนรู้จากหัวใจ
 ถ้าหัวใจเกิดการเรียนรู้ เขาจะจดจำมันได้ มันจะมีพลังและทำให้คนคนนั้นอยากเปลี่ยนแปลง

Picture1.png

ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ

S__32333829_edited.jpg

สาธิตา โรจน์พจนรัตน์