top of page
Gradient

บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

People During Workshop

บริการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กรแบบครบวงจร

ในยุคปัจจุบัน การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เราตระหนักดีถึงความต้องการและความจำเป็นนี้ จึงพร้อมเป็นอีกแรงสนับสนุนที่ช่วยจัดสรรบริการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

 

บริการดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานสามารถจัดทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น ผ่านกระบวนการจิตบำบัดที่ช่วยให้พนักงานได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจจัดการปัญหา และผ่านกระบวนการของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยดูแลใจและพัฒนาศักยภาพภายในของพนักงาน ซึ่งทางเราสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ บนพื้นฐานความเข้าใจในธรรมชาติของพนักงาน ให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

นอกจากประโยชน์ทางตรงที่พนักงานจะได้รับ เราในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตยังสามารถประมวลวิเคราะห์ภาพรวมจากการให้บริการ กลั่นกรองเป็นข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำแก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด

 

*ผู้รับบริการสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัดปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

Create a happier and healthier workplace

The Oasis มีเวิร์กช็อป การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทํางานได้ดีที่สุด

MAKE IT YOUR OWN

ทั้งหมดจะเริ่มต้นจากคุณและความต้องการของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดในการสร้างศาสตร์แห่งความสุขให้เป็น DNA ของที่ทํางานของคุณ

ENGAGING, INTERACTIVE AND HANDS-ON

เรามีเครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มการรับรู้และเปลี่ยนมุมมองของคุณ

INSTANT IMPACT

รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม—คุณจะได้กระบวนการที่เข้าใจง่าย ที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อยกระดับความสุขในที่ทํางาน

Improve Wellbeing 

การเพิ่มความสุขในที่ทํางานด้วย Workshop ที่คิดค้นโดยมีหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐานราก จะทำให้เห็นผลชัดเจน 

 

Workshop ของเราสร้างขึ้นมาให้เหมาะสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อขวัญและกําลังใจ ความยืดหยุ่นในการทำงานและแรงจูงใจที่จะไปต่อ

Happy Office Talk
Co-working space

Culture change 

The Oasis จะช่วยคุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับ “บุคคลากร” เป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง วัฒนธรรมองค์กรของคุณจะเป็นปัจจัยสําคัญของประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบและวัดผลวัฒนธรรมองค์กร จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กรของคุณ 

 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสําเร็จ ต้องเริ่มด้วยการมีสุขภาพใจที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญ ทีมที่มีสุขภาพจิตดีและมีแรงจูงใจเป็นรากฐานจะสร้างความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คําแนะนําคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ว่าคุณอยากจะใช้แนวทางที่มีอยู่เดิมหรือแนวทางใหม่ เราพร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณ

Why us?

ทําไมลูกค้าของเราถึงชอบร่วมงานกับเรา?

ทุกอย่างเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นสำคัญ – The Oasis ปรับแต่งโปรแกรมของเราให้เหมาะกับความต้องการของวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน

ความยืดหยุ่นในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในกระบวนการแบบเดิมๆ หรือ standard workshop ทั่วไป ที่อาจจะไม่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ทุกสิ่งที่เราทํามาจากข้อมูลและการวิจัยซึ่ง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงบุคคลากรทุกระดับ

Who are we?

The Oasis คลินิกจิตเวช เริ่มต้นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงจิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัด นักศิลปะบำบัด นักเล่นบําบัด และนักกิจกรรมละคร 

 

สิ่งที่เรารู้คือ “การมีความสุขในการใช้ชีวิต” เป็นสิ่งสำคัญใช้ดำเนินชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักจะทําน้อยมาก ปัญหาจะถูกเก็บสะสมไว้จนกว่าจะทนไม่ได้ และเมื่อถึงตอนนั้นมันก็ได้สร้างบาดแผลในชีวิตไปแล้ว 

 

The Oasis คลินิกจิตเวช ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่อยากจะเปลี่ยนสิ่งนี้ เราเริ่มทํางานเชิงรุกกับคนในวงกว้างขึ้นเพื่อให้ แต่ละบุคคล “มีความสุขในการใช้ชีวิต” ได้อย่างแท้จริง 

 

วิทยากรของ The Oasis คลินิกจิตเวช มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพใจและวิธีการใช้เทคนิคที่เรียบง่ายและลงมือปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

Modern Office

BEST TEAMWORK

ในแบบของคุณ

สอบถามข้อมูลสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

ขอบคุณสำหรับข้อมูล เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

วางแผนการรักษาบริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

socialcontact_genesis.png
linecontact.png
bottom of page