top of page
Gradient

บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

People During Workshop

บริการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กรแบบครบวงจร

ในยุคปัจจุบัน การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เราตระหนักดีถึงความต้องการและความจำเป็นนี้ จึงพร้อมเป็นอีกแรงสนับสนุนที่ช่วยจัดสรรบริการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

 

บริการดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานสามารถจัดทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น ผ่านกระบวนการจิตบำบัดที่ช่วยให้พนักงานได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจจัดการปัญหา และผ่านกระบวนการของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยดูแลใจและพัฒนาศักยภาพภายในของพนักงาน ซึ่งทางเราสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ บนพื้นฐานความเข้าใจในธรรมชาติของพนักงาน ให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

นอกจากประโยชน์ทางตรงที่พนักงานจะได้รับ เราในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตยังสามารถประมวลวิเคราะห์ภาพรวมจากการให้บริการ กลั่นกรองเป็นข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำแก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด

 

*ผู้รับบริการสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัดปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

Create a happier and healthier workplace

The Oasis มีเวิร์กช็อป การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทํางานได้ดีที่สุด

MAKE IT YOUR OWN

ทั้งหมดจะเริ่มต้นจากคุณและความต้องการของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดในการสร้างศาสตร์แห่งความสุขให้เป็น DNA ของที่ทํางานของคุณ

ENGAGING, INTERACTIVE AND HANDS-ON

เรามีเครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มการรับรู้และเปลี่ยนมุมมองของคุณ

INSTANT IMPACT

รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม—คุณจะได้กระบวนการที่เข้าใจง่าย ที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อยกระดับความสุขในที่ทํางาน

Improve Wellbeing 

การเพิ่มความสุขในที่ทํางานด้วย Workshop ที่คิดค้นโดยมีหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐานราก จะทำให้เห็นผลชัดเจน 

 

Workshop ของเราสร้างขึ้นมาให้เหมาะสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อขวัญและกําลังใจ ความยืดหยุ่นในการทำงานและแรงจูงใจที่จะไปต่อ

Happy Office Talk
Co-working space

Culture change 

The Oasis จะช่วยคุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับ “บุคคลากร” เป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง วัฒนธรรมองค์กรของคุณจะเป็นปัจจัยสําคัญของประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบและวัดผลวัฒนธรรมองค์กร จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กรของคุณ 

 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสําเร็จ ต้องเริ่มด้วยการมีสุขภาพใจที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญ ทีมที่มีสุขภาพจิตดีและมีแรงจูงใจเป็นรากฐานจะสร้างความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คําแนะนําคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ว่าคุณอยากจะใช้แนวทางที่มีอยู่เดิมหรือแนวทางใหม่ เราพร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณ

Why us?

ทําไมลูกค้าของเราถึงชอบร่วมงานกับเรา?

ทุกอย่างเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นสำคัญ – The Oasis ปรับแต่งโปรแกรมของเราให้เหมาะกับความต้องการของวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน

ความยืดหยุ่นในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในกระบวนการแบบเดิมๆ หรือ standard workshop ทั่วไป ที่อาจจะไม่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ทุกสิ่งที่เราทํามาจากข้อมูลและการวิจัยซึ่ง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงบุคคลากรทุกระดับ

Who are we?

The Oasis คลินิกจิตเวช เริ่มต้นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงจิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัด นักศิลปะบำบัด นักเล่นบําบัด และนักกิจกรรมละคร 

 

สิ่งที่เรารู้คือ “การมีความสุขในการใช้ชีวิต” เป็นสิ่งสำคัญใช้ดำเนินชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักจะทําน้อยมาก ปัญหาจะถูกเก็บสะสมไว้จนกว่าจะทนไม่ได้ และเมื่อถึงตอนนั้นมันก็ได้สร้างบาดแผลในชีวิตไปแล้ว 

 

The Oasis คลินิกจิตเวช ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่อยากจะเปลี่ยนสิ่งนี้ เราเริ่มทํางานเชิงรุกกับคนในวงกว้างขึ้นเพื่อให้ แต่ละบุคคล “มีความสุขในการใช้ชีวิต” ได้อย่างแท้จริง 

 

วิทยากรของ The Oasis คลินิกจิตเวช มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพใจและวิธีการใช้เทคนิคที่เรียบง่ายและลงมือปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

Modern Office

BEST TEAMWORK

ในแบบของคุณ

สอบถามข้อมูลสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

ขอบคุณสำหรับข้อมูล เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

วางแผนการรักษาบริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page