top of page
28fed2f3c95f4589a1259daaedda1b0f.jpg

Therapy Expert
THE OASIS

คลินิกจิตเวช บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด รักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โดยจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ในชีวิตประจำวัน คำว่า โอเอซิส ถูกใช้เป็นสำนวน หมายถึง ‘a calm, pleasant place in the middle of somewhere busy and unpleasant’ หรือ
พื้นที่แห่งความสงบและสบายใจท่ามกลางความวุ่นวาย
คำคำนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความตั้งใจของ The Oasis ที่จะสร้างพื้นที่ดูแลจิตใจสำหรับทุกคน
Gradient
Girl in Therapy

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจสำหรับผู้ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในชีวิต

ซึ่งนักจิตบำบัดพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ร่วมรับฟังและสำรวจเรื่องราวไปด้วยกัน

 

*online service available

Trikonasana

โยคะบำบัด

ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย อย่างประสานกลมกลืน

เติมพลังความรักและดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะปัญหาทางกายและใจตามวิถีโยคะบำบัด

Child Doing Art Activity

ศิลปะบำบัด

ทำความเข้าใจตนเองและชีวิตผ่านการทดลองสร้างงานศิลปะแบบไม่มีถูกผิด เพื่อการเรียนรู้และเติบโต อย่างมีอิสระ

บริการทางคลินิก

คุณสามารถเลือกโปรแกรมการให้คำปรึกษา วางแผนการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ กับ จิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัด

ที่เหมาะกับคุณได้ที่ The Oasis

services

คอร์สที่น่าสนใจ

คุณสามารถเลือกคอร์สที่คุณสนใจที่จะช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจของคุณ

Dance clinique

Freeing the body: Freeing mind

ความสงบ สำหรับ ปรึกษาจิตแพทย์

ทีมให้คำปรึกษา

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่ช่วยดูแล 4 องค์ประกอบสำคัญของคนเรา ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ เนื่องจากคนคนหนึ่งต้องเผชิญความท้าทายในหลายมิติ มิติทั้ง 4 อันประกอบด้วยการดูแลกายและใจ สายสัมพันธ์จากครอบครัว และจิตวิญญาณ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าของการมีชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ หากมิติใดมิติหนึ่งขาดหายไปหรือได้รับความเสียหาย บางด้านของชีวิตก็อาจสั่นคลอนและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

รวบรวมบทความด้านสุขภาพจิต ความรู้เรื่องการรักษาโรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล และสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจิตแพทย์ หมอจิตเวช โดย THE OASIS คลินิกจิตเวชผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด

bottom of page