ปรึกษาจิตแพทย์ สุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

Therapy Expert

THE OASIS

คลินิกจิตเวช ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต จิตบำบัด โดย จิตแพทย์ และทีมผู้เชี่ยวชาญ

ในชีวิตประจำวัน คำว่า โอเอซิส ถูกใช้เป็นสำนวน หมายถึง ‘a calm, pleasant place in the middle of somewhere busy and unpleasant’ หรือ
พื้นที่แห่งความสงบและสบายใจท่ามกลางความวุ่นวาย
คำคำนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความตั้งใจของ The Oasis ที่จะสร้างพื้นที่ดูแลจิตใจสำหรับทุกคน
Gradient
Girl in Therapy

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจสำหรับผู้ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในชีวิต

ซึ่งนักจิตบำบัดพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ร่วมรับฟังและสำรวจเรื่องราวไปด้วยกัน

 

*online service available

Trikonasana

โยคะบำบัด

ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย อย่างประสานกลมกลืน

เติมพลังความรักและดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะปัญหาทางกายและใจตามวิถีโยคะบำบัด

Child Doing Art Activity

ศิลปะบำบัด

ทำความเข้าใจตนเองและชีวิตผ่านการทดลองสร้างงานศิลปะแบบไม่มีถูกผิด เพื่อการเรียนรู้และเติบโต อย่างมีอิสระ

บริการทางคลินิค

คุณสามารถเลือกโปรแกรมการให้คำปรึกษากับ จิตแพทย์ นักจิตบำบัด

ที่เหมาะกับคุณได้ที่ The Oasis

 
ความสงบ สำหรับ ปรึกษาจิตแพทย์

ทีมให้คำปรึกษา

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่ช่วยดูแล 4 องค์ประกอบสำคัญของคนเรา ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ เนื่องจากคนคนหนึ่งต้องเผชิญความท้าทายในหลายมิติ มิติทั้ง 4 อันประกอบด้วยการดูแลกายและใจ สายสัมพันธ์จากครอบครัว และจิตวิญญาณ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าของการมีชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ หากมิติใดมิติหนึ่งขาดหายไปหรือได้รับความเสียหาย บางด้านของชีวิตก็อาจสั่นคลอนและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู