top of page
Tropical Leaves

ทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด แพทย์หญิงกุลธิดา วงศ์ปราการสันติ
ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ

download - Edited.jpg
Kultida Wongprakarnsanti

แพทย์หญิงกุลธิดา วงศ์ปราการสันติ 

จิตแพทย์

(Psychiatrist)

"สมัยก่อนนานมากแล้ว ก่อนที่หมอจะมาทำงานเป็นจิตแพทย์นั้นได้มีโอกาสเป็นแพทย์ใช้ทุนและได้ไปรักษาคนไข้ในแผนกต่าง ๆ เช่นอายุรกรรม ศัลยกรรม วอร์ดโรคมะเร็ง และวอร์ดกุมารเวชกรรม ทำให้เห็นปัญหาว่ามีคนไข้จำนวนมากมีอาการทางจิตเวช ความเครียด วิตกกังวลและซึมเศร้าที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาด้วยหลากหลายเหตุผลเช่น เข้าไม่ถึงระบบการรักษาด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวนจิตแพทย์มีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการ มีความรู้สึกเป็นตราบาปที่จะยอมรับว่าตนเองมีความทุกข์จนต้องมาพบกับจิตแพทย์หรือแม้กระทั่งความรู้สึกกังวลใจและอับอายที่จะต้องมาเป็นคนไข้จิตเวช 

 

โรคทางจิตเวชนั้นแม้จะไม่ได้รุนแรงถึงแก่ชีวิตเทียบเท่ากับภาวะหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองแต่เป็นโรคที่กำลังค่อย ๆ ฝังลึกภายในตัวเรา ทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานและรบกวนคุณภาพชีวิตของคน ๆ หนึ่งอย่างมาก หลังจากทำงานเป็นจิตแพทย์และได้มีโอกาสดูแลคนไข้โรคมะเร็งและญาติที่มีความมทุกข์ใจกับความรู้สึกสูญเสียทำให้เข้าใจและรับรู้ว่าแม้โรคมะเร็งจะทำให้ร่างกายของคน ๆ หนึ่งเจ็บปวดแต่การที่ทีมแพทย์ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจและสังคมทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก มีกำลังใจในการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนมีความรู้สึกสงบในช่วงวาระท้ายของชีวิต

 

สำหรับหมอแม้ว่าตอนนี้โลกเราจะมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกทางการแพทย์มากขึ้นแต่ในบริบทของจิตเวช หมอก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษย์เรายังต้องการการรับฟังอย่างเข้าใจและได้รับการยอมรับจากมนุษย์ด้วยกันเองเสมอ ในวันที่รู้สึกสิ้นหวังท้อแท้จนมองไปรอบตัวแล้วก็ยังไม่เห็นทางออก บางครั้งคนไข้หลายคนคงมีความคิดว่าถ้ามีมนุษย์อีกคนที่ช่วยทำให้เรามองเห็นอีกเพียงองศาเดียวที่เรามองข้ามไป เป็นมุมที่ทำให้เราทุกคนค้นพบคุณค่าในตัวเองและทำให้เรารักตัวเองได้มากขึ้นกว่าที่เคยและสามารถมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิม มันก็คงจะดี หมอเข้าใจว่าบางทีเศษเสี้ยวความคิดนี้คงอาจเป็นประกายที่ทำให้เกิดเป็นภาควิชาจิตเวชขึ้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ค่ะ

Kultida Wongprakarnsanti, MD.

Education

  • Psychiatry Residency Training Program, Khon Kaen University

  • Medical degree, Khon Kaen University

 

Professional Licensure 

  • Thai Board of Psychiatry

  • Thai Medical License

 

Field of special interest

  • Grief and bereavement & Palliative care

  • Sleep

ผลงานทางวิชาการ

  • บทความวิชาการร่วมกับ  HHC Thailand เรื่อง นอนไม่หลับทำอย่างไรดี

วางแผนการรักษากับ The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด
ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page