top of page
Gradient

THE OASIS คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

หากคุณเดินอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุและคอแห้งผากจากการกระหายน้ำ สิ่งที่คุณได้พบในห้วงเวลานั้นที่จะทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจที่สุดและจะช่วยให้คุณเดินไปต่อได้คืออะไร แน่นอนว่าคำตอบก็คือ “THE OASIS คลินิกจิตเวช

Pink Sofa

หากคุณเดินอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุและคอแห้งผากจากการกระหายน้ำ สิ่งที่คุณได้พบในห้วงเวลานั้นที่จะทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจที่สุดและจะช่วยให้คุณเดินไปต่อได้คืออะไร แน่นอนว่าคำตอบก็คือ “โอเอซิส” (Oasis) หรือแหล่งน้ำกลางทะเลทราย นั่นเอง 

 

ในชีวิตประจำวัน คำว่าโอเอซิสถูกใช้เป็นสำนวน หมายถึง ‘a calm, pleasant place in the middle of somewhere busy and unpleasant’ หรือ พื้นที่แห่งความสงบและสบายใจท่ามกลางความวุ่นวาย คำคำนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความตั้งใจของ The Oasis ที่จะสร้างพื้นที่ดูแลจิตใจสำหรับทุกคน

 

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่ช่วยดูแล 4 องค์ประกอบสำคัญของคนเรา ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ เนื่องจากคนคนหนึ่งต้องเผชิญความท้าทายในหลายมิติ มิติทั้ง 4 อันประกอบด้วยการดูแลกายและใจ สายสัมพันธ์จากครอบครัว และจิตวิญญาณที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าของการมีชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ หากมิติใดมิติหนึ่งขาดหายไปหรือได้รับความเสียหาย บางด้านของชีวิตก็อาจสั่นคลอนและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

ทีมงาน The Oasis อยากสร้างพื้นที่ให้คนที่ต้องการที่พักใจเข้ามาใช้บริการด้วยความสบายใจและไว้วางใจ เป็นจุดเติมพลังสำหรับใครที่กำลังเหนื่อยล้า เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เอื้อให้เกิดการค้นพบตัวเอง พัฒนาตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มองเห็นคุณค่าในตนเอง และตระหนักถึงอิสระในการใช้ชีวิต ที่นี่จึงเปิดกว้างสำหรับการให้บริการ ทั้งผู้ใช้บริการที่สนใจเข้าสู่กระบวนการจิตบำบัด และผู้ใช้บริการที่อยากค้นหาวิธีดูแลจิตใจหรือพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน โดยทีมให้คำปรึกษาและบุคลากรทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดูแลให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง The Oasis หรือ ป้อง-ทัศยา เรืองศรี นักจิตบำบัด (psychotherapist) และนักเล่นบำบัด (play therapist) ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลจิตใจผู้คนมากว่า 10 ปี มองว่าการกระบวนการจิตบำบัดควรใช้เทคนิคแบบผสมผสานและการดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้การบำบัดได้ผลสูงสุด เพราะธรรมชาติแต่ละคนมีความแตกต่าง แต่ละคนอาจเหมาะกับแนวทางหรือวิธีการบำบัดที่ต่างกันไป นอกจากนี้เธอยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ให้บริการที่เอื้อให้คนเข้าถึงง่าย มีระบบที่เป็นมิตรกับการใช้งาน ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจที่จะเข้าหานักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ ทีมงานที่มีเป้าหมายและแนวคิดเดียวกันนี้จึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง The Oasis เพื่อสร้างพื้นที่ที่กว้างต่อกิจกรรมและแนวทางการบำบัดที่หลากหลายกว่าในโรงพยาบาล เพื่อให้ใครก็ตามที่เข้ามาใช้บริการสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกในชีวิตตนเองได้ โดยไม่ละเลยปัจจัยข้อจำกัดและบริบทเฉพาะบุคคล 

ผู้ร่วมทีมคนแรกคือ หมอต๊ะ หรือ นายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการให้ดีที่สุด ในอีกด้านหนึ่ง หมอต๊ะมีความหลงใหลในศาสตร์โยคะและฝึกฝนจนได้ใบประกาศเป็นครูสอนโยคะจากประเทศอินเดีย นอกจากรับหน้าที่เป็นจิตแพทย์แล้ว อีกบทบาทที่หมอต๊ะรักก็คือการเป็นครูสอนโยคะประจำ The Oasis นั่นเอง 

 

ผู้ร่วมทีมคนต่อมาคือ แอน-พัชรินทร์ แซ่เจีย นักจิตวิทยาที่พบว่าโยคะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง จึงเรียนต่อจนได้ใบประกาศด้านการสอนโยคะทั้งจากในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ทุกวันนี้ ‘ครูแอน’ มีประสบการณ์สอนโยคะมากว่า 10 ปี เมื่อผนวกกับพื้นฐานความเป็นนักจิตวิทยา ครูแอนจึงสามารถใช้ความรู้ด้านจิตวิทยามาทำความเข้าใจผู้เรียน และจัดคอร์สโยคะที่เหมาะสมเพื่อบำบัดรักษาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ด้วย

นอกจากสายโยคะ The Oasis ยังมีทีมงานนักเล่นบำบัดอย่าง เซฟ-รชต ถนอมกิตติ ซึ่งเริ่มต้นเส้นทางจากการเป็นครูสอนเต้นในสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่ต้องการเข้าใจเด็กๆ ที่มาเรียน เขาจึงเรียนต่อปริญญาโทด้านจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อให้เข้าใจจิตใจและจัดกระบวนการที่เหมาะสมแก่เด็กๆ ได้ ต่อมาเซฟยังได้เรียนต่อด้านการบำบัดด้วยการเล่น (Therapeutic Play Skill) ที่สถาบัน The Academy of Play and Child Psychotherapy ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเขาจึงเป็นทั้งครูสอนเต้นที่เข้าใจในตัวผู้เรียน และนักเล่นบำบัดที่ช่วยดูแลปัญหาของเด็กๆ และนำการเต้นมาพัฒนาบุคลิกภาพได้ด้วย

 

สมาชิกคนถัดมาคือ เฟย-ณิชา หลีหเจริญกุล นักศิลปะบำบัด (Art Therapist) ซึ่งจบปริญญาโทจาก LASALLE College of the Arts ประเทศสิงคโปร์ เฟยมีพื้นฐานด้านการละครและประสบการณ์การทำงานละครสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีเชื้อเอชไอวี เธอมีความสนใจเรียนรู้เรื่องความสลับซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ จึงตัดสินใจศึกษาต่อด้านจิตวิทยาและศิลปะบำบัด และกลายเป็นนักศิลปะบำบัดเต็มตัวในปัจจุบัน

ผู้ร่วมทีมคนสุดท้ายได้แก่ เชอร์รี่-สุชาวดี เพชรพนมพร หรือ นักแสดงละครเวที ผู้ฝึกสอนนักแสดงและนักกิจกรรมละคร (Applied Theatre Practitioner) เชอรี่มีพื้นฐานด้านการละครมาตั้งแต่เรียนปริญญาตรี ประสบการณ์ที่ได้นำกระบวนการละครมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้คนกลุ่มหลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ทำให้เธอมุ่งมั่นศึกษาศาสตร์การละครทั้งด้าน Theatre in Education และ Actor Training จากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์การเรียนดังกล่าวช่วยให้เชอรี่สามารถทำงานกับกลุ่มเด็กพิเศษและเด็กที่ประสบภาวะยากลำบาก โดยนำทักษะละครมาสร้างการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในเด็กและครอบครัว

พาย-อรทิพ นิมกาญจน์นนท์ นักศิลปะบำบัดและนักจิตวิทยาการปรึกษา มาพร้อมกับแนวทางการบำบัดที่เน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันโดยการใช้ความสัมพันธ์ในห้องบำบัดเป็นกระบวนการหลัก จากประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตกับผู้ลี้ภัยและผู้ที่มีบาดแผลทางใจ พายได้เห็นหลายต่อหลายครั้งถึงศักยภาพของมนุษย์ในการทำความเข้าใจและก้าวข้ามความเจ็บปวดทางใจเพื่อสร้างชีวิตใหม่จากต้นทุนทางชีวิตที่จำกัด เป็นที่มาของความเชื่อมั่นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเดินทางร่วมกันในห้องบำบัด

แม้ทีมงานแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในที่มาและทักษะความชำนาญ ทว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องตรงกันคือ

เป้าหมายความสำเร็จของ The Oasis ไม่ได้อยู่ที่กำไร แต่อยู่ที่การทำประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในทางกาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ

ดังนั้นหากใครก็ตามที่มองหาบริการเหล่านี้ ขอเพียงนึกถึง The Oasis ในฐานะที่พักทางจิตใจและกายเป็นที่แรก ทีมงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

THE OASIS คลินิกจิตเวช ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ เรามีนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หรือหมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ พร้อมรับฟังปัญหา และบริการวางแผนการรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาร่วมกันกับเรา ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยา และการทำจิตบำบัด

Rock Balancing

วางแผนการรักษาบริการสุขภาพจิต จิตบำบัด
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

socialcontact_genesis.png
linecontact.png
bottom of page