Gradient

บริการทางจิตเวชโดย จิตแพทย์

บริการตรวจสุขภาพจิตในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์  
ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา

บริการทางจิตเวชโดยจิตแพทย์


The Oasis มีบริการจิตเวชโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลครอบคลุมทั้งจิตเวชทั่วไปในผู้ใหญ่และจิตเวชผู้สูงอายุ เรามีการตรวจประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียด ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบบประสาท และประเมินศักยภาพสมองด้วยแบบสอบถาม

 

คุณหมอของเราสามารถให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของท่านหรือคนที่ท่านรัก เริ่มตั้งแต่กลุ่มอาการเครียด เช่น รู้สึกวิตกกังวล คิดวกวน ไม่มีเรี่ยวแรง นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย หรือแพนิค (อาการตื่นตระหนกโดยไม่มีสาเหตุ) ภาวะโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางการกิน รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาบุคลิกภาพ ภาวะหมดไฟในการทำงาน และปัญหาด้านความจำหรือภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ในผู้สูงอายุ

 

ไม่ว่าจะเป็นอาการแบบใด ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาร่วมกัน ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัด