top of page
Gradient

บริการทางจิตเวช โดย
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

บริการตรวจสุขภาพจิตในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์ หมอจิตเวช ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาโรคซึมเศร้า
โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

บริการทางจิตเวช โดย
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

The Oasis คลินิกจิตเวช มีบริการจิตเวช โดยจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ ดูแลครอบคลุมทั้งจิตเวชทั่วไปในผู้ใหญ่และจิตเวชผู้สูงอายุ เรามีการตรวจประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียด ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบบประสาท และประเมินศักยภาพสมองด้วยแบบสอบถาม คุณหมอของเราสามารถให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของท่านหรือคนที่ท่านรัก เริ่มตั้งแต่กลุ่มอาการเครียด เช่น รู้สึกวิตกกังวล คิดวกวน ไม่มีเรี่ยวแรง นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย หรือแพนิค (อาการตื่นตระหนกโดยไม่มีสาเหตุ) ภาวะโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางการกิน รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ ภาวะหมดไฟในการทำงาน และปัญหาด้านความจำหรือภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นอาการแบบใด ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาโรคซึมเศร้า และอาการอื่น ๆ ร่วมกัน ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัด

DSC06536%20copy_edited.jpg

นายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

จิตแพทย์

(Psychiatrist)

การคุยกับคนไข้แต่ละคนมีความแตกต่าง

การที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนไข้ ก็ทำให้เข้าใจได้เหมือนกันว่า 
ในการเรียนรู้ชีวิต เราไม่จำเป็นต้องทุรนทุราย แค่เข้าใจโลกมากขึ้นไปทีละนิด ๆ เท่านั้นเอง

S__234258458_edited.jpg

นายแพทย์พชรพล กิจภิญโญชัย

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

(Child and Adolescent Psychiatrist)

สำหรับผม แนวคิดในการดูแลคนไข้จิตเวช คงไม่ใช่เพียงซักประวัติให้เข้ากับเกณฑ์วินิจฉัยแล้วจ่ายยา เพราะถ้าแค่นั้นคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ แต่การทำให้คนไข้รู้สึกได้รับความเข้าใจ ทั้งด้านตรรกะเหตุผล และ ด้านอารมณ์ความรู้สึก นั่นคือสิ่งสำคัญ

S__19234873_edited.jpg

จิตแพทย์

(Psychiatrist)

คนไข้ทุกคนเปรียบเสมือนครูของเรา การได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเขา มีส่วนให้เราได้ช่วยเหลือเขา แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาเองก็มอบบทเรียนบางอย่างให้เราเติบโตขึ้นเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

วางแผนการรักษากับ The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page