Gradient

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจสำหรับผู้ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในชีวิต 
ซึ่งนักจิตบำบัดพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ร่วมรับฟังและสำรวจเรื่องราวไปด้วยกัน 

Girl in Therapy

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจส่วนบุคคลผ่านการพูดคุยกับนักจิตบำบัดอย่างเป็นส่วนตัว ในพื้นที่ปลอดภัยที่ท่านสามารถเปิดใจบอกเล่าถึงสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิต จนความรู้สึกทุกข์หรืออึดอัดคับข้องใจบรรเทาลง นักจิตบำบัดจะชวนท่านสำรวจไตร่ตรองถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จนเกิดความเข้าใจในตัวเอง เกิดความตระหนักรู้ภายใน ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับรับมือสถานการณ์ยากลำบาก

 

ผู้รับบริการจะได้ลองเผชิญหน้ากับปัญหา เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความกลัวกังวล ความเศร้าจากการสูญเสีย โดยมีนักจิตบำบัดคอยอยู่เคียงข้าง จนกระทั่งท่านรู้สึกสงบใจ มั่นคง รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงในชีวิตได้

*ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการนี้ในรูปแบบออนไลน์ได้