top of page
Gradient

บริการจิตบำบัด โดยนักจิตบำบัด
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

กระบวนการดูแลจิตใจสำหรับผู้ต้องการพื้นที่ปลอดภัย เพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหา
ในชีวิต ซึ่งนักจิตบำบัดพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ร่วมรับฟังและสำรวจเรื่องราวไปด้วยกัน

Girl in Therapy

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจส่วนบุคคลผ่านการพูดคุยกับนักจิตบำบัดอย่างเป็นส่วนตัว ในพื้นที่ปลอดภัยที่ท่านสามารถเปิดใจบอกเล่าถึงสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิต จนความรู้สึกทุกข์หรืออึดอัดคับข้องใจบรรเทาลง นักจิตบำบัดจะชวนท่านสำรวจไตร่ตรองถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จนเกิดความเข้าใจในตัวเอง เกิดความตระหนักรู้ภายใน ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับรับมือสถานการณ์ยากลำบาก

 

ผู้รับบริการจะได้ลองเผชิญหน้ากับปัญหา เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความกลัวกังวล ความเศร้าจากการสูญเสีย โดยมีนักจิตบำบัดคอยอยู่เคียงข้าง จนกระทั่งท่านรู้สึกสงบใจ มั่นคง รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงในชีวิตได้

*ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการปรึกษานักจิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ได้

วางแผนการรักษาด้านจิตบำบัดกับ The Oasis
คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

socialcontact_genesis.png
linecontact.png
bottom of page