top of page
Gradient

โยคะบำบัดแบบเดี่ยว โดยนักจิตบำบัด
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย อย่างประสานกลมกลืน เติมพลังความรัก
และดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะปัญหาทางกายและใจตามวิถีโยคะบำบัด

โยคะบำบัดแบบเดี่ยว

การนำกิจกรรมโยคะมาช่วยเยียวยาปัญหาทางร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ ผ่านการฝึกหายใจและเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงประสานกลมกลืนกัน คลี่คลายความรู้สึกไม่สบายตัวที่แฝงอยู่ เกิดความเข้าใจโลกภายในตัวเองมากขึ้นจากการสังเกตและรับรู้ร่างกาย

 

เมื่อปฏิบัติแล้วจะช่วยให้ท่านได้มีช่วงเวลาแห่งความรักและดูแลตัวเอง ปลอบประโลมจิตใจตัวเองได้ในเวลาที่ต้องการด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ด้านร่างกายและการฝึกหายใจในชีวิตประจำวันให้ดีต่อกายและใจ

 

ทั้งนี้ เราขอแนะนำการฝึกโยคะบำบัดแบบเดี่ยวที่มีครูสอนดูแลแบบตัวต่อตัวและเป็นส่วนตัว สำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเฉพาะเจาะจง เช่น ภาวะวิตกกังวล เจ็บปวดเรื้อรัง โรคตื่นตระหนก โรคซึมเศร้า การจัดการความโกรธ รวมถึงภาวะหรือโรคอื่น ๆ ที่จิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดแนะนำให้เข้ารับบริการ

*ผู้รับบริการสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัด
ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

วางแผนการรักษาด้านโยคะบำบัดแบบเดี่ยวกับ
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page