Gradient

โยคะบำบัดแบบเดี่ยว

ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย อย่างประสานกลมกลืน 
เติมพลังความรักและดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะปัญหาทางกายและใจตามวิถีโยคะบำบัด 

โยคะบำบัดแบบเดี่ยว

การนำกิจกรรมโยคะมาช่วยเยียวยาปัญหาทางร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ ผ่านการฝึกหายใจและเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงประสานกลมกลืนกัน คลี่คลายความรู้สึกไม่สบายตัวที่แฝงอยู่ เกิดความเข้าใจโลกภายในตัวเองมากขึ้นจากการสังเกตและรับรู้ร่างกาย

 

เมื่อปฏิบัติแล้วจะช่วยให้ท่านได้มีช่วงเวลาแห่งความรักและดูแลตัวเอง ปลอบประโลมจิตใจตัวเองได้ในเวลาที่ต้องการด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ด้านร่างกายและการฝึกหายใจในชีวิตประจำวันให้ดีต่อกายและใจ

 

ทั้งนี้ เราขอแนะนำการฝึกโยคะบำบัดแบบเดี่ยวที่มีครูสอนดูแลแบบตัวต่อตัวและเป็นส่วนตัว สำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเฉพาะเจาะจง เช่น ภาวะวิตกกังวล เจ็บปวดเรื้อรัง โรคตื่นตระหนก โรคซึมเศร้า การจัดการความโกรธ รวมถึงภาวะหรือโรคอื่น ๆ ที่จิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดแนะนำให้เข้ารับบริการ