top of page
Gradient

บริการทางคลินิค
THE OASIS คลินิกจิตเวช

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด บริการให้คำปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ 
พร้อมนัดหมายวางแผนรับคำปรึกษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ
และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

คุณสามารถเลือกโปรแกรมการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
โดยจิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่เหมาะกับคุณได้ตามรายการด้านล่าง

ปรึกษาจิตแพทย์

บริการทางจิตเวชโดยจิตแพทย์ 

บริการตรวจสุขภาพจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์ 
ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา

ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์

การเล่นบำบัด

ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการเล่นให้เด็กๆ ได้เป็นตัวเองอย่างมีความสุข
พร้อมเรียนรู้การจัดการปัญหาในสภาพแวดล้อมที่สนุกและปลอดภัย

คลินิกจิตเวช

โยคะบำบัดแบบกลุ่ม

ตอบโจทย์การดูแลกายใจให้ตรงจุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
ในบรรยากาศการร่วมเรียนรู้อย่างอบอุ่นของคลาสโยคะขนาดเล็ก

จิตแพทย์

กิจกรรมจิตบําบัดด้วยละคร

กระตุ้นให้เรียนรู้การสื่อสารและแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 

รักษาโรคซึมเศร้า

จิตบำบัด

กระบวนการดูแลจิตใจสำหรับผู้ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในชีวิต 
ซึ่งนักจิตบำบัดพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ร่วมรับฟังและสำรวจเรื่องราวไปด้วยกัน 

ปรึกษาจิตแพทย์

การฝึกเล่นกับลูก

ฝึกทักษะการเล่นกับลูกภายใต้การแนะนำจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ผู้ปกครองรู้จักวิธีสานสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ดีต่อการเติบโตของลูกที่ท่านรัก

ปรึกษาโรคซึมเศร้า

ศิลปะบำบัด

ทำความเข้าใจตนเองและชีวิตผ่านการทดลองสร้างงานศิลปะแบบไม่มีถูกผิด เพื่อการเรียนรู้และเติบโต อย่างมีอิสระ

หมอจิตเวช

บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด

ปรึกษาจิตแพทย์

จิตบำบัดคู่รัก

พื้นที่ทำนุบำรุงความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยและเรียนรู้ปัญหาระหว่างกันในคู่สมรส หรือคู่รัก
เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

ปรึกษาจิตแพทย์

โยคะบำบัดแบบเดี่ยว

ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย อย่างประสานกลมกลืน 
เติมพลังความรักและดูแลตัวเองเพื่อเอาชนะปัญหาทางกายและใจตามวิถีโยคะบำบัด 

ค่ารักษาโรคซึมเศร้า

กิจกรรมสร้างสรรค์

พื้นที่เติมพลังความสนุกสร้างสรรค์และทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ผ่านกิจกรรมหลากหลายแขนง ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

bottom of page