top of page
Gradient

โยคะบำบัดแบบกลุ่ม โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

ตอบโจทย์การดูแลกายใจให้ตรงจุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองในบรรยากาศการร่วมเรียนรู้อย่างอบอุ่นของคลาสโยคะขนาดเล็ก โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

สนุกกับโยคะ

โยคะบำบัดแบบกลุ่ม

บริการจัดกิจกรรมโยคะแบบกลุ่มเพื่อตอบโจทย์การดูแลกายและใจที่หลากหลาย บนพื้นฐานการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย เช่น การปรับเปลี่ยนพลังงานฟื้นฟู การฝึกลมหายใจ หรือโยคะสำหรับบรรเทาความเจ็บปวด

 

ผู้รับบริการจะได้ฝึกโยคะในกลุ่มขนาดเล็กที่ครูผู้สอนดูแลและเข้าถึงผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร ทั้งยังมีโอกาสพบเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายกัน

 

ผู้รับบริการจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเองและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะเป็นประจำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติต่อเองที่บ้าน หากมีคำถามใดเกี่ยวกับการฝึก ท่านยังสามารถสอบถามในกลุ่มเรียนรู้ที่ครูผู้มีประสบการณ์พร้อมช่วยเหลือให้ท่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

Class Description

คลาสโยคะที่ The Oasis ถูกออกแบบมาให้มีความเฉพาะตัว โดยให้ความสำคัญกับความรู้สึกภายในและสภาวะอารมณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ทางด้านร่างกายและอารมณ์มากขึ้น การฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เห็นพัฒนาการของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ เป้าหมายของการฝึกมิใช่เพื่อการทำให้อารมณ์ที่เราไม่ชอบหายไป แต่จะเป็นไปเพื่อการยอมรับ เข้าใจ ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการภายในของตนเอง และเรียนรู้ที่จะดูแลตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้สึกด้านบวกต่อตนเอง ความรักและเคารพตนเอง อันจะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอย่างแท้จริง

 

Love Yourself

คลาสที่เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มฝึกใหม่ และผู้ที่เคยฝึกโยคะมาแล้วทุกคน ในคลาสครูจะใช้การเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การค้างท่า และการทำซ้ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกฟังเสียงจากภายในร่างกาย เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมต่อกับร่างกายตนเอง ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่และการทำงานของร่างกายแต่ละส่วน กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสนใจ และอยากใส่ใจดูแลร่างกายของตนเอง อันจะนำไปสู่ความรู้สึกรักและเคารพตนเองอย่างไม่ตัดสินและไม่มีเงื่อนไข

 

Sooth Your Pain

คลาสที่ให้ความใส่ใจไปยังความไม่สบายต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดเมื่อย เหนื่อยล้า อาการเจ็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ และมองร่างกายตนเองอย่างเข้าใจ แทนที่จะพยายามทำให้อาการไม่สบายต่างๆเหล่านั้นหายไปอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่เราจะเรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงจากร่างกายตนเอง เรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อร่างกายตนเองอย่างอ่อนโยนและเมตตา เพื่อให้เกิดการยอมรับตนเอง และการผ่อนคลายที่แท้จริง

 

Release Anger

ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ แต่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกยากที่จะรับมือกับความโกรธ บางครั้งเราเลือกที่จะเก็บความโกรธไว้เพราะกลัวว่าจะควบคุมมันไม่ได้ หรือบางครั้งเราก็ปลดปล่อยมันออกมาจนทำร้ายคนรอบข้างหรือตัวเราเอง ในคลาสนี้จะช่วยให้ผู้ฝึกเรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์โกรธของตนเองอย่างเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์เฉพาะหน้าและการดูแลตนเอง ผ่านท่าโยคะพื้นฐานที่เรียบง่าย การหายใจเพื่อช่วยให้ร่างกายสงบลง และเทคนิคการผ่อนคลาย

 

Let Go Sadness

ความเศร้าเสียใจ หรือการรับมือกับการสูญเสีย เป็นอีกภาวะหนึ่งที่ยากที่จะรับมือ และมักใช้เวลานานในเยียวยา ในคลาสนี้จะส่งเสริมให้ผู้ฝึกเรียนรู้ที่จะยอมรับกับความเศร้า เสียใจ หรือความสูญเสียที่เราต้องเผชิญ อนุญาตให้ตนเองเสียใจโดยไม่ต้องห้ามหรือฝืนเอาไว้ และปลดปล่อยความเศร้าผ่านออกมาทางการเคลื่อนไหวหรือน้ำตา คุณสามารถร้องไห้ในคลาสได้ ในขณะเดียวกัน คุณจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อไป แม้จะยังรู้สึกเสียใจอยู่ก็ตาม

 

Relieve Stress

ความเครียดส่งผลโดยตรงกับร่างกายเรา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ หายใจไม่เต็มอิ่ม ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เรียนรู้ที่จะตระหนักถึงอาการเหล่านี้ และวิธีดูแลตนเองให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและฟื้นฟูหลังจากที่ตื่นตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยเทคนิคการหายใจและท่าฝึกโยคะที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

Energize and Restore

คลาสที่ผสมผสานการฝึกสองรูปแบบ ในช่วงแรกจะเป็นการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง (Gentle Flow Yoga) ด้วยการเคลื่อนไหวและหายใจอย่างมีสตินี้ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดี ส่วนในช่วงหลังของคลาสจะเป็นการฝึกที่ช้าลง และให้เวลากับแต่ละท่านานขึ้น (Mindful Restorative Yoga) เพื่อให้ร่างกายได้กักเก็บพลังงาน ฟื้นฟู เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีพลัง

 

*ผู้รับบริการสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัด
ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

วางแผนการรักษาด้านโยคะบำบัดแบบกลุ่ม โดยนักจิตบำบัด
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page