top of page
Gradient

ค่าบริการและเงื่อนไข โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

เป้าหมายของ The Oasis คือ การให้บริการสุขภาพกายและใจที่มีคุณภาพแก่
ผู้รับบริการทุกท่านอย่างทันท่วงที โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หมอจิตเวช

11062b_20e5ea01c75345adb069c47d7fd88546_

ค่าธรรมเนียมการรับบริการ

 • จิตแพทย์ ระยะเวลาตามความเหมาะสม ค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท ไม่รวมค่ายา

 • จิตบำบัด 50 นาที 2,100 - 2,500 บาท

 • ศิลปะบำบัด 50 นาที 2,100 บาท

 • เล่นบำบัด 40 นาที 2,100 บาท

 • โยคะบำบัด 75 นาที 2,100 - 2,600 บาท

 • จิตบำบัดคู่สมรสและครอบครัว 50-100 นาที 2,200-3,900 บาท

 • กิจกรรมการละคร 90 นาที 1,500-3,900 บาท

 

 • ​โยคะแบบกลุ่ม ครั้งละ 75 นาที ครั้งละ 800 บาท​

  • 12 ครั้ง (ใช้ภายใน 2 เดือน) 7,800 บาท

  • 25 ครั้ง (ใช้ภายใน 4 เดือน) 14,500 บาท

การนัดหมาย

เมื่อท่านทำการนัดหมาย ช่วงเวลานั้นจะถูกจองให้เป็นของท่านทันที ผู้รับบริการท่านอื่นจะไม่สามารถจองช่วงเวลานั้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิทธิ์ของผู้รับบริการท่านอื่น ทาง The Oasis ขอให้ท่าน
 

 • ยืนยันการนัดหมายล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ The Oasis

 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเข้ารับบริการ เพื่อยืนยันช่วงเวลาการจองสำหรับจิตบำบัด, ศิลปะบำบัด, เล่นบำบัด, โยคะ, และกิจกรรมละครสร้างสรรค์

 • ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 500 บาท เพื่อยืนยันช่วงเวลาการจองสำหรับจิตแพทย์ ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถชำระได้ในวันที่ท่านมารับบริการ
   

การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงิน หรือชำระด้วยบัตรเครดิตเมื่อมียอดชำระถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

 • การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมายที่ท่านทำการจองไว้

 • การแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะไม่มีการคืนเงิน นั่นรวมถึงการที่ท่านไม่มารับบริการในครั้งนั้นด้วย

 • ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ในกรณีที่ท่านต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์, มีคนในครอบครัวเสียชีวิต, อุบัติเหตุ, หรือภัยธรรมชาติ

 • หากท่านใช้สิทธิ์ในแพ็กเกจที่ชำระเงินไว้ แล้วทำการยกเลิกนัดหมาย ไม่มาตามนัด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทาง The Oasis จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ในครั้งนั้น ๆ ไปแล้ว และจะไม่มีการชดเชยให้ท่านแต่อย่างใด

 • ท่านสามารถแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ทาง โทรศัพท์: 065 635 1561 หรือ Official Line: @theoasiscare หรือ email: contact@theoasiscare.com

 • การชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ข้อมูลการเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS: สถานีพหลโยธิน 24 ทางออกที่ 2: เดินต่อระยะทาง 350 เมตร


ที่จอดรถ: The Oasis ไม่มีบริการที่จอดรถฟรีให้กับผู้รับบริการ (สามารถจอดรับส่งได้) แต่ท่านสามารถจอดรถได้ในบริเวณใกล้เคียง 3 แห่ง ดังนี้

 • Motorsports Land (แดนเนรมิตร 240 เมตร) ชั่วโมงละ 30 บาท 

 • Tesco lotus สาขาลาดพร้าว (500 เมตร) จอดฟรี 3 ชั่วโมง

 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (800 เมตร) จอด 3 ชั่วโมงแรก ราคา 20 บาท

วางแผนการรักษาบริการสุขภาพจิต จิตบำบัด
โดยนักจิตบำบัด จิตแพทย์
The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

socialcontact_genesis.png
linecontact.png
bottom of page