top of page
Gradient

วางแผนการรักษาปัญหาสุขภาพจิต จิตบำบัด

THE OASIS คลินิกจิตเวช กรุงเทพ พร้อมรับฟังปัญหา และช่วยให้การปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยทีมนักจิตบำบัด จิตแพทย์ หรือหมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อวางแผนการรักษา สอบถามข้อมูล
หรือทำการนัดหมาย ตามช่องทางด้านล่างนี้

THE OASIS คลินิกจิตเวช ให้บริการทางจิตเวช โดยนักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลครอบคลุมทั้งบริการทางจิตเวชทั่วไปในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มีการตรวจประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียด ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบบประสาท และประเมินศักยภาพสมองด้วยแบบสอบถาม นักจิตบำบัด หรือหมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของท่าน หรือคนที่ท่านรัก เริ่มตั้งแต่กลุ่มอาการเครียด เช่น รู้สึกวิตกกังวล คิดวกวน ไม่มีเรี่ยวแรง นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย หรือแพนิค (อาการตื่นตระหนกโดยไม่มีสาเหตุ) ภาวะโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางการกิน รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ ภาวะหมดไฟในการทำงาน และปัญหาด้านความจำ หรือภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ในผู้สูงอายุ ผู้รับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจในภาวะโรค และมีบทบาทในการวางแผนการรักษาร่วมกัน ทั้งในส่วนการรักษาด้วยยา และการทำจิตบำบัด

โทร : 065-635-1561  E-mail : contact@theoasiscare.com

กลุ่มสนับสนุน
บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

bottom of page