Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

รู้จัก ศิลปะบำบัด (Art Therapy) ที่ไม่ใช่แค่เรื่องวาดรูป

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2564การให้คำนิยามของ “ ศิลปะบำบัด ” เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายหากเราเน้นความหมายที่คำว่าศิลปะเพียงอย่างเดียว เพราะความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ต่อคำว่าศิลปะนั้นค่อนข้างมีความหลากหลาย บางคนมองว่าศิลปะเป็นสิ่งที่เข้าถึงยาก เข้าใจยาก เพราะไม่มีกรอบอะไรตายตัวในการตีความหรืออธิบาย ยิ่งถ้าพูดถึงผลงานของศิลปินระดับปรมจารย์ทั้งในและต่างประเทศด้วยแล้ว ศิลปะยิ่งเป็นเรื่อง ที่ไกลตัวหรือสูงเกินความเข้าใจของคนทั่วไป


หากมองใกล้เข้ามาอีกหน่อย ศิลปะมักจะถูกมองว่าเป็น กิจกรรมในอดีตที่เริ่มจากการเรียนวิชาศิลปะในโรงเรียน หรือจากการขีดๆ เขียนๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน หากผลงานได้รับคำชมก็เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อศิลปะ แต่หากประสบการณ์แรกเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่ค่อยดี พอโตขึ้นเป็นวัยรุ่น ศิลปะก็อาจเป็นอะไรที่หลายคนพยามายามหลีกเลี่ยง ซึ่งประสบการณ์ในวัยเด็กต่อวิชาศิลปะนี่เอง ที่หล่อหลอมทัศนคติและความรู้สึกต่อศิลปะในวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่


ศิลปะบำบัดแบบเน้นกิจกรรม

การเน้นที่คำว่าศิลปะเพียงอย่างเดียว จึงทำให้คำนิยามของศิลปะบำบัดมีความคลาดเคลื่อน บ่อยครั้งที่ศิลปะบำบัดมักจะถูกนำไปใช้ในเชิงกิจกรรมเฉพาะกิจหรือกิจกรรมระยะสั้น เพื่อตอบโจทย์ที่ผู้จัดได้วางไว้ เช่น เพื่อผ่อนคลาย แก้เครียด หรือเพื่อเอาผลงานกลับบ้าน


การใช้ศิลปะบำบัดเชิงกิจกรรมเหล่านี้เป็นการใช้ศิลปะที่เน้นผลงานและความรู้สึกด้านบวก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการทำกิจกรรมศิลปะทั่วไป ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการบำบัด เกิดขึ้นจากความรู้สึกได้รับการสนับสนุนหรือตอบรับเชิงบวกต่อชิ้นงาน หรือจากความรู้สึกพอใจในผลงานที่ตัวเองทำขึ้น