Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

ซึมเศร้า : เมื่อทุกวันเป็นสีเทา


ซึมเศร้า : เมื่อทุกวันเป็นสีเทา

ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจว่าภาวะซึมเศร้านั้นเป็นอย่างไรและต่างจากความโศกเศร้าทั่วไปอย่างไร เมื่อไม่เข้าใจ อาจทำให้อยู่ร่วมกับคนที่กำลังมีภาวะซึมเศร้าได้ยากหรือไม่ราบรื่น โดยเฉพาะถ้าคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวของตนเอง


บ่อยครั้งที่ความไม่เข้าใจของคนรอบตัวกลับตอกย้ำให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว เดียวดาย และเชื่อว่าตนเป็นภาระของคนรอบข้าง ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว การมีภาวะซึมเศร้าไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นเรื่องของปัจจัยหลายๆ ด้านในชีวิต รวมถึงร่างกายและจิตใจที่ขาดความสมดุล


การช่วยกันทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและกับคนรอบข้างจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ตกอยู่ในภาวะนี้ได้ดียิ่งขึ้น

เพราะอะไรจึงซึมเศ