top of page
Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก


การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมผ่านการใส่ใจและรับฟังของผู้ดูแลจะช่วยกระตุ้นสมองเด็กให้เกิดการพัฒนาซึ่งเชื่อมโยงกับพฤติกรรม การเรียนรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมองโลกของเด็กๆด้วย หมอต๊ะ (นายแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์) ได้พูดคุยกับ คุณครูเซฟ (รชต ถนอมกิตติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กที่เป็นทั้งครูและนักบำบัดมาพูดคุยกันสนุกๆ


ดู 180 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page