top of page
Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

เล่นธรรมดากับเล่นบำบัด ต่างกันอย่างไร ?

การเล่นบำบัด เป็นการเล่น เพื่อให้เด็กได้สะท้อนถึงปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ในใจออกมา ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และจัดการปัญหาด้วยตัวเอง เป็นการเล่นเพื่อเยียวยา และช่วยบำบัดเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาด้านอารมณ์ เทคนิคการเล่นบำบัดมีหลายรูปแบบ เช่น การเล่านิทาน การเล่นทราย การวาดรูป ใช้ได้ทั้งกับเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาในระดับเล็กน้อย จนถึงระดับที่มีความรุนแรง


ดู 87 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page